Tin tức - Sự kiện

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tấm lớn

(20/03/2017)

Xây dựng biển tấm lớn đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó nhất thiết phải được thông qua các cơ quan chức năng như: Bộ Văn hóa thông tin, Bộ Giao thông vận tải, bộ Y Tế, các cơ quan thẩm quyền liên quan...

Dưới đây là một số mẫu cơ bản và các thủ tục liên quan...