Quảng cáo trên xe

Quảng cáo trên xe tải

  • Quảng cáo trên xe tải

Giá bán: Liên hệ: 0912 681 880

Số lượng:   Đặt hàng

Lượt xem: 1214

Nội dung quảng cáo

Theo đánh giá của các chuyên gia quảng cáo, quảng cáo trên xe là một loại hình truyền thông đại chúng rất thiết thực, hiệu quả và lại rất kinh tế so với các loại hình quảng cáo ngoài trời khác. Thử làm một cuộc phân tích nho nhỏ:

GỬI PHẢN HỒI CỦA BẠN
Dịch vụ quảng cáo khác